Initiativtagare och projekt

Tillsammans med helsingborgare vill vi förvandla Furutorpsplatsen till söderbornas vardagsrum, med liv och rörelse som lockar fler att använda den. Här presenterar vi initiativtagare till olika projekt.

Har du en idé som kan fungera på Furutorpsplatsen? Då kan du få stöd för att arrangera detta!