Om projektet

Söderscen på Furutorpsplatsen är ett projekt som drivs av Helsingborg stad som en del av trygghetssatsningarna på Söder och Furutorpsplatsen. Vi vill förvandla Furutorpsplatsen till söderbornas vardagsrum, med liv och rörelse som lockar fler att använda den.

Har du en idé som kan fungera på Furutorpsplatsen? Då kan du få stöd för att arrangera detta!

Har du frågor om projektet? Kontakta gärna projektledare Abbas Sbeity, abbas.m.sbeity@gmail.com.

Söderscen är en del av Helsingborgs stads arbete för en tryggare stadsmiljö

.