Vill du bidra?

Har du en idé till en aktivitet eller ett evenemang som kan fungera på Furutorpsplatsen eller på Söderrummet på Gustav Adolfs torg? Då kan du få stöd till att arrangera detta! Just nu kan söker vi aktiviteter till sommarprogrammet 2024. Vi behöver din ansökan senast 26 maj.

Söder Art Fest på Söderscen juni 2023, konst

Söderscen är ett projekt för att aktivera Furutorpsplatsen och Gustav Adolfs torg för alla så vi får ett tryggare, levande och mer trivsamt Söder. Detta gör vi tillsammans med både Helsingborgare, föreningar, och andra aktörer.

Söderscen är ett projekt som drivs av Helsingborgs stad och projektet leds av företaget Creative Insights Studio.

Vilken typ av idéer söker vi?

Vi letar efter idéer till aktiviteter och evenemang som förenar människor och kan genomföras på offentliga platser. Det kan vara familjeaktiviteter, en konstverkstad, en danslektion, konserter, picknickar, utomhuscaféer och så vidare. Vi kategoriserar idéerna i tre typer:

 • Återkommande veckoaktiviteter. De äger rum samma dag och samma tid under 10 till 12 veckor och har en budget mellan 500 och 1 000 kronor per aktivitet.
 • En liten engångsaktivitet med en budget på mellan 500 och 1 000 kronor per aktivitet.
 • En stor engångsaktivitet med en budget på mellan 1 500 SEK och 5 000 kronor. De ska locka en stor grupp på mer än 50 personer.

Se gärna vår rapport för 2023 för inspiration.

Hur fungerar det?

För sommarprogrammet bjuder vi in lokala föreningar, grupper och enskilda individer att bidra med sina idéer till aktiviteter. Du fyller i formuläret nedan och får ett svar från vår projektledare för att diskutera din idé och dess genomförande:

 • Ansök senast 26 maj 2024.
 • Programmet börjar den 14 juni 2024.
 • Programmet avslutas den 16 augusti 2024.

Kriterierna för idéerna är att:

 • de är avgiftsfria och inkluderande aktiviteter som välkomnar alla
 • alla aktiviteter ska bedrivas i en miljö som är helt fri från alla typer av droger (inklusive alkohol och tobak)
 • de inte skadar parken eller torget
 • de verkar enligt Helsingborgs stads värdegrund om allas lika rättigheter, motverkar diskriminering enligt Diskrimineringslagen, arbetar med respekt för barns rättigheter enligt barnkonventionen och följer svensk lag
 • de är icke-kommersiella. Du ska se till att insamling av pengar eller försäljning av något slag inte sker i eller i anslutning till evenemanget.
 • Du ska se till att evenemanget inte sprider politiska eller religiösa budskap. (Föreningar med religiösa bakgrunder kan fortfarande ansöka men får inte främja religiösa budskap under evenemanget. Detta kan vara att organisera en familjeaktivitet.)
 • Du ska se till att ingen aktiv värvning av medlemmar sker.

Det här gäller för dig som lämnar in en idé:

 • Om du är ett vinstinriktat företag är du berättigad att ansöka, men vi kanske inte kan erbjuda ekonomiskt stöd.
 • Du bör kunna leda aktiviteten och evenemanget själv som individ eller grupp.
 • Du bör kunna fakturera.
 • Alla sökande kommer att genomgå en kreditkontroll.
 • Du måste kunna marknadsföra aktiviteten/evenemanget och locka deltagare.

Det här krävs om din idé accepteras?

Om din idé bekräftas är kraven för vårt samarbete de här:

 • Möta Söderscen-teamet (1 möte)
 • Delta i ett förberedande besök för logistik
 • Underteckna ett avtal
 • Närvara vid ett öppningsevenemang för sommarprogrammet (valfritt)
 • Genomför din aktivitet enligt avtalet
 • Delta i en avslutande middag (valfritt)
 • Lämna in en utvärderingsenkät
 • Lämna in en faktura enligt avtalet

Vilket stöd får du?

 • Vi erbjuder coachning för att organisera och genomföra din idé.
 • Vi stödjer kommunikation genom alla våra kommunikationskanaler.
 • Vi har utrustning och material som du kanske inte behöver skaffa själv.
 • Vi ger ekonomiskt stöd (via faktura) mellan 500 och 5 000 kronor. Stödet ska täcka evenemangskostnader och avgifter för arrangörer eller artister.
 • Vi tar hand om övriga kostnader som polistillstånd och marknadsföring.
 • Söderscen förbehåller sig rätten att förhandla om budgeten efter att ha accepterat idén.
 • Projekt som har en annan finansieringskälla är välkomna att ansöka.

Så ansöker du

Fyll i formuläret via länken nedan senast 26 maj 2024. Vi återkommer till dig 30-31 maj.