Söderrummet

Söderrummet är en uteplats vid en pop up-container på Gustav Adolfs torg, nära Södergatans busshållplats där det rör sig mycket folk. Den är till för alla som rör sig på Söder och kan lånas av dig som vill nå ut med din verksamhet (ej kommersiell). Vi testar konceptet och utvärderar det kontinuerligt.

Söderscen ordnar event på platsen och södervärdarna finns på plats vid vissa fasta tider. Kolla framsidan av pop-up-containern för nyheter om vad som händer.

En del av projektet Söderscen och Älskade Söder

Pop-up containern Söderrummet är en del av projektet Söderscen och platssamverkan Älskade Söder. Precis som hela Helsingborgs stad värnar vi alla människors lika värde och vi vill skapa en mötesplats för alla på Söder – invånare, föreningar och besökare. Vi vill vara en positiv kraft på Söder genom att vara närvarande i stadsdelen och skapa aktiviteter som lockar invånare att delta.

Så gör du om du vill vara en del av Söderrummet

För Helsingborgs stad och Söderrummet är grundläggande värden som alla människors lika värde viktiga. Vi värnar ett professionellt bemötande där varje människa är unik, viktig och värdefull oavsett ursprung, kön, könsidentitet eller könsuttryck, kapacitet, sexuell läggning, ålder eller tro/livsåskådning. För oss betyder det i handling att vi erbjuder närvaro och uppmuntrar till samtal, men aldrig tvingar oss på.

För att vara en del av Söderrummet måste du:

 • verka enligt Helsingborgs stads värdegrund om allas lika rättigheter
 • motverka diskriminering enligt Diskrimineringslagen
 • arbeta med respekt för barns rättigheter enligt barnkonventionen
 • bedriva alla aktiviteter i en miljö helt fri från alla sorters droger (inklusive alkohol och tobak)
 • följa svensk lag
 • se till att information, reklam eller andra budskap genom affischering eller via högtalare inte sker på eller i anslutning till containern utan tillstånd
 • se till att insamling av pengar eller försäljning av något slag inte sker i eller i anslutning till containern
 • se till att containern inte används till att sprida politiska eller religiösa budskap
 • se till att aktiv medlemsvärvning inte förekommer.

Praktisk information för Söderrummet:

Generellt gäller att du håller ordning och reda i containern och platsen utanför. Möbler ska ställas i ordning och plockas in i containern vid stängning.

 • Bokning sker digitalt via en bokningstjänst här. Du når den också genom att scanna qr-koden längre ned på sidan.
 • Kontaktuppgifter till ansvarig: Abbas Sbeity, abbas.m.sbeity@gmail.com, telefon: 0701-470091.
 • Överlämning av nyckel avtalar du med projektledaren för Söderscen, Abbas Sbeity, under 2022. Från och med 2023 kommer det vara ett kodlås installerat.
 • Töm papperskorgen efter dig och återställ möbleringen.
 • El kopplas till elskåp som är integrerat i marken cirka 10 meter framför containern. Elskåpet vevas upp och kopplas till containern på utsidan och OBS: kopplas ur och vevas ner efter användning. Se separat bruksanvisning. Detta gäller under 2022, sedan tar vi fram en enklare lösning till 2023.
 •  Vid lastning, lossning och liknande hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra det som behövs för att så långt möjligt undvika störningar som att köra över torget.
 • Personlarm finns i containern som man kan använda för att tillkalla väktare vid behov. Var inte rädd för att trycka på den, vi betalar för avtalet inte per utryckning. Om man råkar trycka på den av misstag så ringer man numret som finns på larmet. Denna ska laddas när elen är inkopplad.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg driver projektet och samarbetar med andra förvaltningar i staden och Helsingborg City. Vi testar och utvärderar projektet under två år.