Mat, musik och konst tog över Furutorpsplatsen under Söder Art Fest

Andra helgen i juni 2023 anordnades Söder Art Fest, en tre dagar lång kulturfestival med workshops, musik, dans samt mat- och konstmarknad. Festivalen ägde rum på Furutorpsplatsen och var ett samarbete mellan Söderscen och This is Helsingborg i syftet att erbjuda möjlighet för lokala kulturaktörer och konstnärer att nå ut till flera samt aktivera allmänna ytor på Söder.

This is Helsingborg är en digital plattform i form av en webbsida och sociala medier på engelska som drivs av Parul Ghosh och har fått finansiering av Visionsfonden. Plattformen riktar sig till dem som är nya i staden och vill hålla sig uppdaterade om olika aktiviteter och vad som händer i staden, allt från guidade turer till var man kan plocka jordgubbar under sommaren. Idén bakom plattformen kommer från Paruls egna erfarenheter som ny i staden, då hon hade svårt att hitta information om olika aktiviteter på engelska och hon bestämde ta tag i det själv och ändra detta.

Söder Art Fest var ett test för att skapa en plattform för lokala konstnärer, artister och andra kulturaktörer att visa upp sina verk och knyta nya kontakter. Idén till festivalen kom under pandemitiden när många konstnärer saknade möjligheten att visa upp sina verk och Parul använde sina plattformar för att lyfta olika konstnärer i Helsingborg.

Söder Art Fest på Söderscen juni 2023, Parul Ghosh och Abbas Sbeity
Parul Ghosh och Abbas Sbeity

– När pandemin var över pratade jag med Abbas, som är projektledaren för Söderscen, om att varför inte göra något likadant i en fysisk miljö? Jag har alltid varit stor fan av Söderscen och vi båda brinner för kultur och jobbar med att aktivera allmänna platser för att människor med olika bakgrunder ska mötas i staden. Genom att slå ihop dessa föddes idén om att skapa en kulturfestival i parken för att möjliggöra lokala konstnärer och entreprenörer visa upp sina verk samt erbjuda nya kulturupplevelser för alla helsingborgare, säger Parul Ghosh.

Festivalen hade en stor bredd med olika former av workshops, mat och konst för försäljning. Vissa konstnärer var mer erfarna medan andra hade aldrig förr ställt ut sina verk. Furutorpsplatsen hade väldigt många besökare under helgen och många verkade uppskatta arrangemanget. Festivalen var ett test och det finns alltid utrymme för förbättringar och förhoppningen är att festivalen kan mynna ut till något även i framtiden.

Söder Art Fest på Söderscen juni 2023, konst Söder Art Fest på Söderscen juni 2023, konst