Tillgänglighetsredogörelse för socerscen.helsingborg.se

Här berättar vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen Söderscen samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kontaktar oss om du hittar fler brister.

Vi vill att våra webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Webbplatsen Söderscen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer på myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från soderscen.helsingborg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde ”oskäligt betungande anpassning”, kan du kontakta oss på följande sätt:

Testningsmetod

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen soderscen.helsingborg.se. Senaste bedömningen gjordes den 4 augusti 2022.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för soderscen.helsingborg.se som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

Brister i tillgänglighet

Vissa sidor på webbplatsen är inte korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria. Standarden ska göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare. Ett arbete för att åtgärda detta pågår och beräknas vara klart under 2022.

Vissa bilder på webbplatsen saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.

Alla kartor på webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Vi behöver åtgärda dessa brister:

  • Tillgängliga kontraster i komponenter och grafik.
  • Att enbart använda färg för att förmedla information, kartor behöver kompletteras med till exempel text.

Informationen hämtas från ett separat system. Vi kommer tillrätta med bristerna genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.