14 oktober: Lägerelden — Matkooperativet, Hur kan vi äta mer hållbart i framtiden?

14 oktober: Lägerelden — Matkooperativet, Hur kan vi äta mer hållbart i framtiden?

Hur kan vi ta vara på på den mångfald av mat och odling som finns i vårt närområde? Nu är det dags att utmana våra tankar kring framtidens livsmedelsförsörjning. Hör Karin Grahns berättelse om hur hon ser på ett framtida producent/konsument-samarbete och hur det kan utvecklas i Helsingborg.

Matkooperativet Helsingborg står som värd och bjuder in till en öppen diskussion kring ämnet. Anmälan görs till soderscen@helsingborg.se.

Plats: Furutorpsplatsen
Tid: 14 oktober klockan 18:00